LiveZilla Live Help

Malta-bolag

Italien svart-listar inte längre Malta och Cypern

Tuesday, August 10, 2010
Det italienska parlamentet fattade den 27 juli ett beslut om att Malta och Cypern skall tas bort från den sk svarta listan som reglerar tillämpningen av CFC lagstiftning i Italien och var en individ kan anses ha sin skattemässiga hemvist.

Beslutet medför att italienskt ägda företag etablerade på Malta och Cypern inte längre omfattas av italienska CFC regler och italienska personer som flyttar till Malta eller Cypern inte längre anses ha sin skattemässiga hemvist i Italien om de kan påvisa att det rör sig om en riktig etablering och utflytt.

Viktigt att påpeka i samband med beslutet är att det numera åligger myndigheten och ej privatpersonen att bevisa att personen ifråga skall anses ha sin skattemässiga hemvist i Italien och ej Malta eller Cypern. Detta är en avsevärd förbättring för individen.

Slutligen har Cypern införts i den vita listan vad gäller beskattning av sk portfölj inkomster (handel med värdepapper) vilket medger ett undantag av italiensk beskattning med 12,5% kupongskatt på denna typ av inkomster.

Detta beslut innebär också att investeringar via ett maltesiskt eller cypriotiskt dotterbolag till ett italienskt moderbolag endast är föremål för skatt på Malta eller Cypern, vilka erbjuder en avsevärt lägre skatt än i Italien. Dessutom kan EU:s moder/dotterbolags direktiv utnyttjas vilket under vissa förutsättningar innebär att vid utdelning av vinst från Malta eller Cypern till Italien utgår ingen kupongskatt. Med detta beslut erbjuder både Malta och Cypern skatteeffektiv lösningar för både italienska företag och individer.