LiveZilla Live Help

Översikt Cypernbolag

remote system administration

Vad är ett Cypern Ltd?

Cypern Ltd-bolag är en bolagsform som går under cypriotisk bolagsrätt. Aktiekapitalet är EUR 1000 men det är endast €1 som måste betalas in vid registrering. Ett Cypern Ltd från Verdun Group är registrerat i EU och är därför skyddat av etableringsfriheten innanför EU/EES.

Verdun Group är specialiserat på att hjälpa skandinaviska kunder och har eget kontor med Skandinavisk personal i Nicosia på Cypern.

Fördelar med Cypern Ltd

Cypern Ltd är snabba och enkla att etablera och driva. Netto skattemässig effekt är ner till 0 procent på Cypern eftersom de cypriotiska skattemyndigheterna gör ett undantag från den generella skattesatsen på 10 procent vid flera tillfällen.

  • Införsäljning av ditt ägande i ett svenskt aktiebolag kan ske utan att det blir någon kapitalvinstbeskattning i Sverige eller på Cypern
  • Utdelning från ett svenskt aktiebolag till ett Cypriotiskt holdingbolag är skattefri på Cypern enligt svensk lagstiftning och EU direktiv (dotter/moderbolags direktiv)
  • Kapitalvinst vid försäljning av bolag ( Exempelvis AB) ägt av ett Cypriotiskt holdingbolag är skattefritt
  • Det är ingen skatt på kapitalvinster vid handel med värdepapper (Exempelvis aktier) som ägs av ett cypriotiskt bolag
  • Ränteinkomster i ett Cypriotiskt bolag beskattas med maximalt 10 procent
  • Bolagsskatten på intäkter från en rörelsedrivande verksamhet i ett Cypriotiskt bolag är endast 10 procent
  • Utdelning från ett Cypriotiskt bolag till aktieägare utanför Cypern drabbas ej av källskatt
  • Sedan 2004 är Cypern en fullvärdig medlem i EU vilket innebär att Cyperns lagstiftning är anpassad och harmoniserad med EU:s lagstiftning och att exempelvis förmånliga EU direktiv är tillämpbara
  • Låga kostnader för att sätta upp och driva bolag
  • Bolagslagstiftningen är baserad på engelsk lag. All dokumentation utfärdas på engelska

Det är enkelt vi hjälper dig, fyll i en intresseanmälan så tar vi kontakt med dig så du kan komma igång. Eller ring oss på 08-12 20 41 50 för att etablera ditt Cypern Ltd-bolag idag.