LiveZilla Live Help

Praktikfall Cypern Ltd.

Skattefri handel på börsen

remote system administration

Cypern erbjuder mycket mer än en härlig miljö för solbadande semesterfirare. Sedan några år tillbaka är reglerna kring bland annat kapitalförvaltning mycket förmånliga. Vinster från till exempel handel med aktier, optioner och vissa andra värdepapper beskattas inte alls. Jämför det med ett svenskt bolag som i normalfallet måste betala 26,3 procents skatt på sådana inkomster. För privatpersoner gäller 30 procent. Den svenska skatteavbränningen slår självklart mycket hårt och tvingar ofta investeraren att ta skattemässiga hänsyn, när allt fokus i stället borde ligga på affären. Den som har ett lite större kapital att förvalta har alltså väldigt mycket att vinna på att driva förvaltningen genom ett cypriotiskt bolag;.

Hur går man till väga?

1. Man registrerar ett cypriotisk ltd bolag med dig som ägare. 2. Det svenska bolaget säljs in till det nya cypriotiska bolaget. Detta kan ske utan några skattekonsekvenser uppkommer för dig vare sig i Sverige eller i utlandet.

Får man sälja aktierna till det cypriotiska bolaget till underpris? Svaret är Ja! EG-domstolen och Regeringsrätten har beslutat att en person som är bosatt i Sverige kan sälja aktier i svenska eller utländska bolag till ett utländskt bolag som personen äger till underpris – utan beskattningskonsekvenser i Sverige. Denna rättspraxis har bekräftats genom två stycken domar den 10 maj 2007. Det är således klarlagt att ett svensk fåmansföretag med upparbetade vinstmedel kan säljas till ett cypriotiskt bolag motsvarande anskaffningsvärdet, så kallad ”underprisöverlåtelse”. De upparbetade beskattade vinstmedlen kan därefter exempelvis skattefritt delas upp i cypernbolaget;.

Skattefri kapitalförvaltning

Den svenska bolagsskatten på 26,3 procent kanske inte låter så hög, men en 26-procentig avskattning på realiserade vinster drabbar kapitalet mycket hårt. Ett bolag som exempelvis placerar 10 miljoner kronor av beskattade vinstmedel i marknadsnoterade aktier och varje år får en avkastning på 10 procent betalar redan första året 263,000 kr i bolagsskatt. Utan bolagsskatten hade istället hela vinsten kunnat användas för nya placeringar. Detta låter sig göras genom att ägaren säljer sitt bolag för anskaffningspriset (underprisöverlåtelse) till ett helägt bolag på Cypern vilket kapitaliseras genom skattefriutdelning om 10 miljoner kronor. Sett över tio år blir effekten av löpande skattefrihet mycket stor. I vårt exempel med en placering om 10 miljoner kronor som avkastar 10 procent per år får faktiskt den som har löpande skattefrihet hela 4 miljoner kronor mer än den som behöver betala bolagsskatt. En privatperson som placerat samma belopp i marknadsnoterade aktier med latent kapitalvinstskatt på säg 10 miljoner kronor har i många fall än mer att tjäna på detta än i exemplet ovan. Genom att sälja sin aktieportfölj till ett helägt cypriotiskt bolag för anskaffningspriset slipper man den löpande kapitalvinstskatten på 30 procent och dessutom upplöses den latenta skatten om 10 miljoner kronor. Hela kapitalet på 10 miljoner kronor kan således arbeta utan att belastas med 30-procentig skatteavbränning.

Hur mycket skatt betalar jag vid ägaruttag ur ett cypriotiskt bolag?

Så länge vi är bosatta i Sverige gäller svensk inkomstskattelagstiftning. Således blir skatten i princip densamma oavsett om vi gör uttag ur ett bolag med säte i Sverige,Tyskland eller Cypern. Om du har varit en passiv ägare under 5 års tid finns möjligheten att ta uttag från det cypriotiska bolaget till en skatt om endast 25 procent, dvs samma förutsättningar som i Sverige. Viktigt i sammanhanget är att förvaltningen sköts diskretionärt dvs en bank eller kapitalförvaltare får i uppdrag att hantera investeringarna i enlighet med dina önskemål. Om kunden själv aktivt sköter kapitalförvaltningen finns risken att denne inte bedöms som passiv vilket kan medföra en högre skatt än 25%. Är det så att du planerar att flytta utomlands kan du med fördel vänta med att ta ut pengar från bolaget till efter utflytten. Då betalas skatt enligt de regler som gäller i ditt nya hemland. Här finns möjligheter till lösningar som innebär en väldigt låg skatt och i bästa fall ingen skatt alls. På Cypern beskattas utdelning med 15% men korrekt strukturerat går det att minska skatten till 0%. Verdun har lång erfarenhet av att assistera kunder som har flyttat ut att uppnå lägsta möjliga beskattning.

Lösningen, Verdun Groups europeiska affärsexpertis

 

Praktikfall » Frågor & Svar » Gör intresseanmälan »