LiveZilla Live Help

Praktikfall Cypern Ltd.

Exit Sverige - Försäljning av bolag

remote system administration

Bakgrund

Ralf och Eva har under några år funderat på en eventuell utlandsflytt. Ralf har bedrivit en egen verksamhet under många år och de båda närmar sig pensionsåldern. I samband med att Ralf blivit erbjuden att sälja sitt bolag ser de att tillfället är väl valt att göra slag i saken.

Behov och frågeställningar

För Ralf och Eva är det många aspekter som är viktiga att tänka på, bla:

 • Hur vinsten på försäljningen av deras svenska bolag kommer att beskattas
 • Val av nytt bosättningsland både i fråga om beskattning, närhet till Sverige, livskvalitet i det nya landet samt klimatet.
 • Att lösningen skall vara korrekt och trygg

Lösningen

Efter diskussioner med sin svenska skatterådgivare och Verdun samt mycket funderande kommer man fram till man vill flytta till Malta och bilda ett cypriotiskt holding bolag. Man väljer Verduns exit lösning Cypern/Malta.

Varför Verduns exit lösning Cypern/Malta?

Valet av Malta beror på att de har tidigare besökt Malta och trivs där. Ett skönt klimat med många soldagar, god mat och en hög livskvalitet. Dessutom har Malta väldigt goda förbindelser med Sverige, bla direkt flyg flera dagar i veckan. Malta ebjuder dessutom ett väldigt förmånligt skattesystem för de som väljer att flytta dit. I kombination med ett cypriotiskt bolag kan de dessutom minimera skatten på försäljningen av deras svenska företag samt skatten på vinster som uppstår vid förvaltning av deras pengar.

 • Försäljning av bolaget i Sverige, på Cypern är skatten 0%, i Sverige är skatten mellan 30-57%.
 • Kapitalförvaltning, på Cypern är skatten 0% på kapitalvinster jämfört i Sverige antingen 26,3% om det sker i deras företag eller 30% om det sker privat.
 • Beskattning av privata pensioner/tjänste personer är endast 15% på Malta jämfört med 30-57% i Sverige.
 • Inkomstbeskattning på Malta är endast 15% och då endast på det kapital som fysiskt förs in till Malta. I Sverige hade all inkomst beskattats med 30-57%

Endast på bolagsförsäljningen hade i deras fall skatten uppgått till 3,8 miljoner kronor på den vinst om 8 miljoner de gjorde på försäljningen. Med ovan struktur och ägandet förlagt till Cypern blir skatten 0 kronor. Mao en betydande skatteinbesparing.

Viktigt att tänka på

Vid en utflytt från Sverige finns det flera viktiga aspekter att begrunda och planera inför. För att uppnå maximala skattefördelar rekommenderar vi alltid att man gör en noggrann skatteutredning innan ett beslut fattas.

Hur går man till väga?

Du kan då på fullt lagligt vis sälja ditt svenska bolag till ett utländskt holdingbolag och skattefritt överföra det svenska bolagets beskattade kapital till ditt nya utländska bolag. Om du ser till att följa reglerna och om din utflyttning från Sverige är fullständig så kommer du som utlandsbosatt att kunna tillgodogöra dig kapitalet från ditt utländska bolag till låg eller ingen skatt.

Steg för steg

 1. Ralf och Eva överlåter sina aktier i sitt svenska AB till ett nystartat Cypriotiskt Ltd. Priset är anskaffningsvärdet, dvs aktiekapitalet SEK 100,000.
 2. Det svenska bolaget, numera ett dotterbolag till det cypriotiska bolaget delar ut allt fritt eget kapital till moderbolaget på Cypern. Ingen skatt utgår på denna transaktion.
 3. När det cypriotiska bolaget säljer sitt svenska dotter bolag är denna försäljning helt skattefri. Samma förutsättningar gäller eventuella kapitalvinster från handel med värdepapper, exempelvis vinster vid försäljning av aktier.
 4. Ralf och Eva tillser att de uppfyller alla formella krav för att skattemässigt anses vara permanent utflyttade från Sverige och flyttar till Malta.
 5. Cypern bolaget delar ut vinst till Ralf och Eva. Vid utdelning från Cypern till ägare bosatt i Malta sker ingen beskattning på Cypern och på Malta blir skatten 15%. Observera att det kapital de låter kvarstå i det cypriotiska bolaget alternativt ej för in till Malta ej kommer att beskattas.
 6. Lösningen, Verdun Groups europeiska affärsexpertis

   

  Praktikfall » Frågor & Svar » Gör intresseanmälan »