LiveZilla Live Help

Praktikfall Cypern Ltd.

Skattefri avkastning, planering för framtiden

remote system administration

Bakgrund

Sara driver sedan ett antal år tillbaka en mindre firma inom miljöteknik i Stockholms området med fem anställda. Företaget har utvecklats väl och Sara har lyckats bygga upp ett ganska ansenligt fritt eget kapital som hon för närvarande ej har ett behov av att nyttja. Sara tar ut en bra månadslön och företaget har inga direkta investerings behov under de närmaste åren.

Behov och frågeställningar

För Saras del som egen företagare ser hon företaget som både sitt livsverk och sitt egna pensionssparande. Hon har funderat en del på framtiden och vad denna kan innebära. Eventuellt om en fem till tio år har hon funderat på möjligheten att dra sig tillbaka och göra en exit, utlandet lockar och är en möjlighet. Det kan ske tidigare också, hon har redan vid några tillfällen haft intressenter som har varit intresserade av att förvärva hennes företag. Frågor som hon ställer sig är bland annat;

  • Hur kan hennes pengar i företaget förvaltas på bästa sätt?
  • Vad sker om hon får ett bra bud på sitt företag och beslutar sig för att sälja?
  • Vad sker om hon bestämmer sig för att göra en exit utomlands?

Företaget är hennes livsverk och hon vill vare sig riskera sitt kapital eller göra en lösning som känns osäker eller krånglig.

Möjlighet

Cypern erbjuder mycket mer än en härlig miljö för solbadande semesterfirare. Sedan några år tillbaka är reglerna kring bland annat kapitalförvaltning mycket förmånliga. Vinster från till exempel handel med aktier, optioner och vissa andra värdepapper beskattas inte alls. Jämför det med ett svenskt bolag som i normalfallet måste betala 26,3 procents skatt på sådana inkomster. Den svenska skatteavbränningen slår självklart mycket hårt och tvingar ofta investeraren att ta skattemässiga hänsyn, när allt fokus i stället borde ligga på affären. Den som har ett lite större kapital att förvalta har alltså väldigt mycket att vinna på att driva förvaltningen genom ett cypriotiskt bolag. Cypern är en fullvärdig medlem av EU vars lagstiftning och direktiv till 100% är tillämpbara.

Skattefri kapitalförvaltning

Den svenska bolagsskatten på 26,3 procent kanske inte låter så hög, men en 26-procentig avskattning på realiserade vinster drabbar kapitalet mycket hårt. Ett bolag som exempelvis placerar 10 miljoner kronor av beskattade vinstmedel i marknadsnoterade aktier och varje år får en avkastning på 10 procent betalar redan första året 263,000 kr i bolagsskatt. Utan bolagsskatten hade istället hela vinsten kunnat användas för nya placeringar. Detta låter sig göras genom att ägaren säljer sitt bolag för anskaffningspriset (underprisöverlåtelse) till ett helägt bolag på Cypern vilket kapitaliseras genom skattefriutdelning om 10 miljoner kronor. Sett över tio år blir effekten av löpande skattefrihet mycket stor. I vårt exempel med en placering om 10 miljoner kronor som avkastar 10 procent per år får faktiskt den som har löpande skattefrihet hela 4 miljoner kronor mer än den som behöver betala bolagsskatt.

Summering fördelar med Cypern

  • Kapitalvinsterna från handel med värdepapper beskattas inte alls jämfört med 26,3% om de uppstått i hennes svenska bolag.
  • Om hon i framtiden säljer sitt svenska bolag får hon betala upp tom 58% skatt om hon äger sitt svenska bolag personligen. Om det ägs av ett cypriotiskt bolag är skatten 0%.
  • Valmöjlighet, om Sara varit passiv i sitt Cypriotiska bolag under 5 år blir skatten på ägaruttag så låg som 25% om hon är bosatt i Sverige och ända ner till 0% om hon har flyttat utomlands.
  • Trygghet, Cypern som medlem i EU ger tryggheten av EU:s regelverk.

Lösningen, Verdun Groups europeiska affärsexpertis

 

Praktikfall » Frågor & Svar » Gör intresseanmälan »