LiveZilla Live Help

Cypern Ltd

Vad andra har gjort 

remote system administration

Sara - Egen Företagare

Skattefri avkastning, planering för framtiden
Sara driver sedan ett antal år tillbaka en mindre firma inom miljöteknik i Stockholms området med fem anställda. Företaget har utvecklats väl och Sara har lyckats bygga upp ett ganska ansenligt fritt eget kapital som hon för närvarande ej har ett behov av att nyttja. Sara tar ut en bra månadslön och företaget har inga direkta investerings behov under de närmaste åren.

Läs vidare om Sara »

Sven - Börstrader

Vinster från till exempel handel med aktier, optioner och vissa andra värdepapper beskattas inte alls på Cypern. Jämför det med ett svenskt bolag som i normalfallet måste betala 26,3 procents skatt på sådana inkomster. För privatpersoner gäller 30 procent. Den svenska skatteavbränningen slår självklart mycket hårt och tvingar ofta investeraren att ta skattemässiga hänsyn, när allt fokus i stället borde ligga på affären. Den som har ett lite större kapital att förvalta har alltså väldigt mycket att vinna på att driva förvaltningen genom ett cypriotiskt bolag;.


Läs vidare om Sven »

Ralf och Eva - Försäljning av bolag och utflytt från Sverige

Ralf har fått ett erbjudande om att sälja sitt bolag. Frågan är hur han bäst kan strukturera sitt ägande för att minimera skatten vid försäljning. Han funderar också på en eventuell utlandsflytt i samband med försäljningen av sitt bolag och vad detta innebär skattemässigt för honom och hans fru Eva.

Läs vidare om Eva »

coming soon

...

Läs vidare om ... »