LiveZilla Live Help

Cyperns skattefördelar

Hur kan du reducera din skatt?

remote system administration

Driver du idag ett fåmansföretag? Står inför ett generationsskifte? Funderar på att sälja ditt bolag? Handlar du med aktier? Har du tankar på utlandsflytt? I samtliga dessa fall erbjuder Cyperns skattesystem mycket förmånliga lösningar.

Cypern erbjuder den bästa formen för ägande av svenska företag inom EU. Varför väljer allt fler svenska företagare att förlägga ägandet av sitt svenska företag på Cypern? Transparent lagstiftning baserat på engelsk lag, fullvärdig medlem i EU, ingen skatt vid försäljning av ditt svenska AB, ingen skatt på handel med aktier och värdepapper, låga kostnader för etablering och drift. Fördelarna är många, med svensk personal med mångårig erfarenhet på plats på Cypern står vi redo att bistå dig.

Skattefördelar med Cypriotiska bolag är många:

  • Dina aktier i ett svenskt bolag kan överlåtas till ett Cypriotiskt bolag utan beskattning vare sig i Sverige eller på Cypern
  • Utdelning från ett svenskt dotterbolag till ett Cypriotiskt holdingbolag är skattefri i Sverige och på Cypern i enlighet med EU:s lagstiftning (moder/dotter bolagsdirektivet)
  • Kapitalvinst vid försäljning av ett dotterbolag ägt av ett Cypriotiskt holdingbolag är helt skattefri
  • Det är ingen skatt på kapitalvinster vid handel med värdepapper ( Exempelvis aktier och obligationer) som ägs av ett cypriotiskt bolag
  • Ränteinkomster i ett Cypriotiskt bolag beskattas med maximalt 10 procent
  • Bolagsskatten på intäkter från en rörelsedrivande verksamhet i ett Cypriotiskt bolag är endast 10 procent
  • Utdelning från ett Cypriotiskt bolag till aktieägare bosatta utanför Cypern drabbas ej av källskatt
  • Cypern erbjuder den lägsta totala skattenivån inom hela EU

Läs mer om de specifika fördelarna under Lösningar