LiveZilla Live Help

Tänkar du flytta verksamheten utomlands?

Bedriva verksamhet på Cypern 

remote system administration

Flytt av verksamhet

Om du idag bedriver en verksamhet i Sverige kan det vara värt att närmare titta på möjligheten för en utlandsetablering av delar av din verksamhet. Fler och fler svenska företag väljer att successivt föra över delar av sin verksamhet till länder som av kostnads- och skatteskäl erbjuder förmånliga lösningar.

Exempel på typer av verksamhet som flyttas utomlands är bland annat:

• Back office
• Administrativa funktioner
• Internationell försäljning
• Call centers

Cypern erbjuder flera skatte och kostnads fördelar jämfört med Sverige.

• Bolagsskatt om 10 procent istället för 26,3 procent på de inkomster som kan hänföras till Cypern
• Sociala avgifter för personal om ca 10 procent jämfört med 31,42 procent
• Inkomstskatt för anställda om max 30 procent med de första Euro 19,500 undantagna beskattning. Om den anställde tidigare inte varit bosatt på Cypern kan ett undantag om ytterligare Euro 8,500 medges.

Sammanfattningsvis innebär faktorerna ovan att det kan vara värt att göra en kostnads- och skattejämförelse med Cypern för att räkna på hur mycket pengar som kan inbesparas i form av lägre skatt och kostnader.