LiveZilla Live Help

Är du egenföretagare?

Cypriotisk holdingbolag för egna företagare

remote system administration

Om du som egen företagare önskar kunna uppnå frihet, flexibilitet och få möjligheten att själv kunna bestämma och planera den skatt du skall betala kan ett cypriotiskt holdingbolag vara en lösning för dig.

Verdun har lång erfarenhet och kunskap av att hjälpa svenska företagare att utnyttja de möjligheter som Sveriges och Cyperns EU- medlemskap innebär i form av etableringsfrihet, fri rörlighet av kapital och arbete. Nedan följer några korta exempel på den typ av lösningar vi har hjälpt företagare med.

Företagare A

...har en stor överlikviditet i sitt svenska AB. Istället för att förvalta kapitalet i sitt AB och betala 26,3 procents skatt på vinsten från kapitalförvaltningen, väljer A att förvalta överlikviditeten genom ett Cypriotiskt holdingbolag. Skattevinsten blir betydande och den används för investeringar i nya bolag. Företagare A har som mål att vara fortsatt framgångsrik som serieentreprenör. Genom att göra investeringarna från sitt Cypriotiska holdingbolag kan A gör fler och större affärer. A är den typen av företagare som verkligen uppskattar rörelsefrihet på det internationella planet, men vill fortfarande bo i Sverige.

Företagare B

...ska dra sig tillbaks och endast ägna sig åt diverse styrelseuppdrag. Han har valt att placera köpeskillingen för sitt svenska AB i ett Cypriotiskt Holdingbolag och lägga det vilande under 5 år. B använder sig av de s.k. 5:25-reglerna och kan år sex ta ut företagets hela kapital till 25 procents skatt hemma i Sverige. Under de fem åren kommer B’s bolag på Cypern dessutom inte betalt någon skatt på överskottet från kapitalförvaltningen. B gör en betydande skattevinst som ytterligare stärker hans ekonomi och köpkraft.

Företagare C

...gör ett årligt överskott på ca 2 miljoner. C gillar möjligheten att längre fram kunna ha flexibilitet och frihet att kunna välja var i världen han ska ta ut sina pengar. C delar ut vinsten årligen och ser sitt Cypriotiska bolag som sin egen pensionsfond. En pensionsfond som C brukar säga inte ska drabbas av några statliga återtag av framtida återbäring.

Företagare D och E

...är kompanjoner. De har gjort en bra resa med sitt tidigare företag och blev uppköpta. Skatten blev drygt fyrtio procent av köpeskillingen den gången och nu ska de göra nästa resa med sitt nya företag. Målet är exit inom 5 år och de väljer att redan nu sätta upp en struktur med ett holdingbolag som ägare till det svenska bolaget. På så sätt kommer köpeskillingen att hamna skattefritt i holdingbolaget och därmed erbjuda fler valmöjligheter än vid den föregående försäljningen. De kommer att ha ett större belopp att göra nya affärer med samtidigt som den privatekonomiska planeringen kan skötas på ett mer skatteeffektivt vis.

Verdun Erbjuder

...ett komplett paket av tjänster. Vi assisterar med såväl rådgivning kring bolagsstrukturen som all administration av ditt bolag inklusive bokföring, redovisning och revision. Vi är ett skandinaviskt bolag med skandinavisk personal på plats med mångårig erfarenhet av Cypriotiska bolagslösningar. Våra priser är transparenta och du vet alltid på förhand vad det kommer att kosta. Som kund kan du dessutom enkelt och närsomhelst få tillgång till information om ditt företag via en säker inloggning via vår kund portal. Vi reser ofta till Sverige för personliga möten och finns alltid tillgängliga.