LiveZilla Live Help

Står du inför ett generationsskifte?

Skifta ägandet till ett Cypriotisk holdingbolag

remote system administration

Driver du idag ditt eget företag?
Står du inför ett framtida generationsskifte?
Planerar du för utflytt ifrån Sverige?

Det finns många familjeägda bolag i Sverige och det kommer en tid då man börjar planera för ett generationsskifte. En försäljning till närstående skall göras till marknadsvärde och kan således medföra en betydande beskattning. Effekten när du säljer ditt fåmansbolag år 2010 är att skatten blir ca 58 procent av din vinst upp till 5,1 mkr och 30 procent på vinst som överstiger 5,1 mkr. Om du exempelvis säljer ditt bolag i år och gör en vinst om 8 mkr så blir skatten således ca 3,8 mkr. En betydande del av din förtjänst för ditt livsverk försvinner med andra ord i skatt.

Hur skall då skiftet ske för att på lagligt vis minimera skatten?

Om du i samband med skiftet har överfört ägandet av ditt svenska bolag till ett cypriotiskt bolag kan du minimera beskattningen av den kapitalvinst du gör. Införsäljningen av ditt svenska bolag kan ske utan skattekonsekvens i Sverige eller på Cypern. Eventuella beskattade vinster i det svenska bolaget kan skattefritt överföras till det cypriotiska bolaget. Den kapitalvinst som uppstår av försäljningen/skiftet av det svenska bolaget är skattefri och kan sedan med fördel skattefritt förvaltas i det cypriotiska bolaget.

Beskattning av ägaruttag från det cypriotiska bolaget:

Efter 5 år kan dessa vinster tas ut till endast 25 procents beskattning i Sverige, alternativt ännu lägre om du har flyttat utomlands. Beroende på bosättningsland kan skatten bli så låg som ända ner till 0 procent.