LiveZilla Live Help

Tänker du starta ny verksamhet?

Bedriv verksamhet från ett Cypriotiskt bolag

remote system administration

När man väljer att etablera en ny verksamhet så finns det många faktorer som spelar in:

• Närheten till respektive marknad
• Skatteaspekter
• Tillgång till välutbildad och kvalificerad personal
• Kostnad för bildande och drift av bolag

Cypern är väl positionerat för att erbjuda en förmånlig bas för verksamheten:

• Bolagsskatt om endast 10%
• Med nyttjande av gällande EU- direktiv kan vinster från dotterbolag inom EU delas ut till ett cypriotiskt bolag utan någon källskatt i avsändarlandet eller beskattning på Cypern
• För länder utanför Cypern har Cypern mer än 50 dubbelbeskattningsavtal för att minimera källskatter
• Sociala avgifter för personal om endast ca 10 procent
• Inkomstskatt för anställda om max 30 procent med de första Euro 19,500 undantagna beskattning. Om den anställde tidigare inte varit bosatt på Cypern kan ett undantag om ytterligare Euro 8,500 medges

I tillägg till ovan är det värt att nämna att:

• Cypern är väl positionerat för marknader i södra Europa, Mellanöstern och Afrika
• För lokal anställd personal är lönenivån avsevärt lägre än exempelvis i Sverige
• Kontorshyra och driftskostnader är lägre än i Sverige
• Väldigt god tillgång på välutbildad personal