LiveZilla Live Help

Lösningar

remote system administration

Cypern erbjuder flera förmånliga lösningar beroende på din specifika situation och behov.

Ett cypriotiskt bolag kan reducera skatten vid exempelvis:
 • Framtida generationsskifte
 • Försäljning av ditt företag
 • Hantera ditt företags aktieportölj utan beskattning av kapitalvinster
 • Hantera din privata aktieportfölj utan beskattning av kapitalvinster
 • Nedtrappning av din verksamhet i Sverige
 • En exit från Sverige och utlandsflytt
 • Expansion av din verksamhet utanför Sverige
 • Hantera vinster från din internationella verksamhet
 • Investeringar i företag inom och utanför EU
 • Hantering av ägande av immateriella rättigheter och patent samt inkomster från dessa
 • Back office och kundservice funktioner

Cypern är en fullvärdig medlem av EU vars lagar och direktiv fullt ut är tillämpbara. Sverige precis som andra EU länder måste enligt lag följa EU:s grundprinciper om bla fri rörlighet av ägande och kapital.

Läs mer nedan om de olika lösningar Verdun och Cypern erbjuder.