LiveZilla Live Help

Beställ ditt Malta Ltd.

Gör en intresseanmälan.

remote system administration

Om du har delar av eller hela din verksamhet utanför ditt hemland kan du dra nytta av att lägga denna verksamhet i ett Maltabolag. Näringsdrivare etablerar ett driftsbolag på Malta för att reducera skatten ned till 5 %. Netto skattemässig effekt är normalt 5 %, vilket helt klart är den lägsta skattenivån inom EU/EES och gynnar samtliga aktionärer i ett bolag med överskott. Endast aktionärer med bostadsadress utanför Malta kan dra maximal nytta av skattekrediten som ges på utdelningsbetalningar.