LiveZilla Live Help

Översikt Maltabolag

remote system administration

Vad är ett Malta Ltd?

Malta Ltd-bolag är en bolagsform som går under maltesisk bolagsrätt, som i sin tur är baserad på brittisk bolagsrätt. Aktiekapitalet är EUR 1200 men det är endast 20 procent (€240) som måste betalas in vid registrering.

Verdun Group har registrerat flest Malta Ltd-bolag i Skandinavien och över 7 000 brittiska NUF för skandinaviska kunder, vilket gör oss marknadsledande. Det är just nu över 60 000 motsvarande bolag registrerade i Tyskland, som är Europas största marknad för bolagsetableringar.

Fördelar med Malta Ltd

Malta Ltd är snabba och enkla att etablera och driva. Etablering av ett Malta Ltd-bolag kräver EUR 1200 i aktiekapital, men endast 20 procent behöver vara inbetalt innan bolagsregistreringen kan slutföras. Ett Malta Ltd från Verdun Group är registrerat i EU och är därför skyddat av etableringsfriheten innanför EU/EES. Svenska myndigheter kan därför inte neka svenska privatpersoner eller svenska aktiebolag att registrera ett Malta Ltd-bolag levererat från Verdun Group. Netto skattemässig effekt är ner till 5 procent på Malta eftersom de maltesiska skattemyndigheterna har ingått ett avtal med EU som ger skattekredit på hela 6/7 av de 35 procent som betalas i bolagsskatt på Malta till alla aktionärer bosatta utanför Malta. Syftet är att attrahera bolagsetableringar från andra EU/EES-länder samt stimulera tillväxten inom området "Corporate services".

 • 5 procent nettoskatt efter skattekredit! 6/7 av bolagsskatten krediteras till aktieägarna
 • Moder- dotterbolagsdirektivet gäller! Gäller inom hela EU/EES (E.U. Parent/Subsidiary Directive)
 • 0 procent utdelningsskatt till ett svenskt holdingbolag! Ingen skatt på utdelning från andra bolag innanför EU/EES
 • 0 procent vinstskatt! Ingen skatt på aktievinsten i bolaget
 • Enkel revision!
 • Endast €1,200 i aktiekapital! Undgå att binda upp SEK 50 000!
 • Full ansvarsbegränsning!
 • Låg tonnageskatt på skepp
 • Stort antal registreringar av privata lyxbåtar
 • Mest liberala online gaming lagstiftningen innanför EU/EES
 • Aktier i ett Malta Ltd-bolag kan diskret ägas av en Malta Trust
 • Malta Ltd-bolag har tillgång till alla .eu-domäner

Det är enkelt vi hjälper dig, fyll i en intresseanmälan så tar vi kontakt med dig så du kan komma igång. Eller ring oss på 08-12 20 41 50 för att etablera ditt Malta Ltd-bolag idag.