LiveZilla Live Help

Maltas Beskattningsmöjligheter

Hur kan du reducera din skatt?

remote system administration

Om hela eller delar av företagets verksamhet bedrivs utanför ditt hemland kan näringsidkare dra nytta av att lägga denna verksamhet i ett Maltabolag. Ett driftbolag på Malta reducerar skatten ner till 5 procent netto. Den skattemässiga effekten på 5 procent är den klart lägsta inom EU/EES och gynnar samtliga aktionärer i ett bolag med överskott. Endast aktionärer med bostadsadress utanför Malta kan dra maximal nytta av skattekrediten som ges på utdelningsbetalningar.

När du etablerar ett Malta Ltd-bolag blir detta en egen juridisk enhet som du inte är personligt ansvarig för. Det innebär att du skyddar dina sparpengar, ditt hus, din bil och andra privata ägodelar och tillgångar. Dessutom får du oftast bättre sociala rättigheter utöver den reducerade skatten. Många svenska skatteadvokater känner till Malta Ltd-bolag. Verdun Group är en av de aktörer som har registrerat flest Malta Ltd-bolag på den skandinaviska marknaden. Denna bolagsform har blivit en succé inom övriga EU/EES.